top of page

Legislativa

Zákon stanovuje povinnost vést evidenční knihu zařízení a provádět pravidelné kontroly klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, obsahujících více než 5 tun CO2-eq  a je výhradně na provozovateli zařízení.

Kontrolou dodržování ustanovení je pověřena Česká inspekce životního prostředí, která může uložit pokutu za nedodržování až do výše 1 000 000 Kč

V praxi to znamená, že obsahuje-li vaše klimatizace nebo tepelné čerpadlo  více než 2,4 kg chladiva R410A  nebo 2,8 kg R407C- tyto hodnoty dosahují 5 tun CO2-eg (příklad nejběžněji používaných chladiv), 

podléhá vaše zařízení  pravidelným kontrolám těsnosti chladícího okruhu

Kontroly těsnosti mohou provádět pouze certifikované osoby. Jsme držitelé tohoto certifikátu.

přepočtem na CO2-eq vás nebudeme zatěžovat, pošlete nám fotografii štítku vaší venkovní jednotky a my vám napíšeme jestli vaše zařízení podléhá pravidelným kontrolám těsnosti chladících okruhů.

Případně vám založíme evidenční knihu a provedeme kontrolu těsnosti.

Kontrola těsnoti Revize Evidenční kniha klimatizace
Revize-kontrola těsnosti klimatizace
bottom of page